Šok

Jedná se o poruchu prokrvení tkání, která bezprostředně ohrožuje pacienta na životě. Při šoku není zajištěn přísun živin a kyslíku tkáním a stejně tak selhává odvod metabolitů a oxidu uhličitého.

Při šoku dochází nejprve k regulaci tlaku a snaze organismu udržet efektivní cirkulaci. Toho se snaží organismus dosáhnout vazokonstrikcí a zvýšením tlaku. Toto se děje zejména na periferii, aby byl dostatečný přísun živin pro orgány. Později ale převládne potřeba výživy a díky uvolnění metabolitů hypoxickými tkáněmi dojde k vazodilataci. Ta vede k nárůstu objemu řečiště a tedy k hypotenzi. Této části se říká rovněž irrevezibilní.

Jak již může být patrné k šoku povedou stavy u nichž bude docházet k poklesu srdečního výdeje, ať již z důvodu selhání srdce jako pumpy nebo úbytku cirkulující tekutiny, nebo stavy s masivní vazodilatací. Do stavů vedoucích k vazodilataci můžeme řadit anafylaktický šok, sepsi nebo neurogenní příčiny.

Kvůli větší přehlednosti dělíme šok dle mechanismu vedoucího k selhání vyživování a odovodu metabolitů následovně…

 • kardiogenní -> arytmie, porucha kontrakce
 • obstruktivní -> masivní plicní embolie
 • hypovolemický -> krvácivé stavy (hemorragický)
 • distribuční
  • septický
  • anafylaktický
  • neurogenní -> navozená periferní vazodilatace

Šokový stav probíhá v několika fázích. Kombinace těchto fází probíhá ve snaze udržet co nejdéle efektivní tlak a perfuzi životně důležitých tkání, a to i za cenu poškození těch nedůležitých.

 • kompenzovaná hypotenze
  • tachykardie, selektivní vazokonstrikce a vazodilatace
 • dekompenzovaná hypotenze
  • vlivem metabolitů dochází k vazodilataci celkové, trvá však postkapilární vazokonstrikce a dochází k úniku tekutiny do tkání
 • irreverzibilní fáze
  • nastává několik hodni po fázi dekompenzované hypotenze, zde již není možno pacienta zachránit

Projevy

 • tlak pod 90 mm Hg (u hyovolemického šoku klesá rozdíl sys. a dias. tlaku)
 • tachypnoe, tachykardie
 • kapilární návrat je prodloužený
 • oligurie až anurie
 • septický šok -> teplá pokožka; ostatní studená
 • anafylaxe -> bronchokostrikce

Léčba

 • odstranit vyvolávající příčinu
 • horizontální poloha s mírně zvednutými nohami
 • analgetika, sedativa
 • oxygenace, ventilace (dle potřeby)
 • infuze (krystaloidy nebo koloidy)
 • pozitivně ionotropní léky (dopamin, NA, dobutamin, Levosimendan)
 • antihistaminika
 • kortikoidy
Advertisements