Hodnocení poruchy vědomí

U pacienta si všímáme již při příchodu do ordinace, nebo při jiném prvním kontaktu, všech kvalit jeho vědomí.  Schopnosti komunikace, orientace v prostoru, přiléhavosti odpovědí atd. Pokud máme podezření na poruchy vědomí vždy musíme dovyšetřit. Zhodnocení vědomí spadá do základu neurologického vyšetření. K objektivnímu zhodnocení vědomí používáme GSC (Glasgow coma scale).

snimek-obrazovky-2016-11-22-v-19-14-02-1

Podle součtu bodů hodnotíme…

  1. lehká porucha do 13 b
  2. středně těžká porucha do 9 b
  3. těžká porucha porucha do 3 b

Hodnoty GSC se pohybují vždy pouze mezi 15 b a 3 b.

Advertisements