Mozková smrt

K mozkové smrti dochází pokud dojde k ukončení veškeré mozkové aktivity. Projeví se jako vyhaslé reflexy. Pacient spontánně nedýchá, fotoreakce není přítomna, reakce na algické podněty je nulová. K prokázání mozkové smrti využíváme CT angio, kdy prokazujeme zástavu průtoku krve mozkem. Mozková smrt se považuje za smrt jedince.

Advertisements