Poruchy vědomí

Nejprve je nutné definovat co to je porucha vědomí. Za vědomí považujeme stav, kdy si osoba uvědomuje svou existenci ke vztahu k okolí a dokáže zpracovávat informace vnější i vnitřní a přiměřeně na ně dokáže odpovídat. Poruchou vědomí pak rozumíme každý stav, kdy dochází k odchylce od některé z kvalit zmíněných výše. Za fyziologickou “poruchu” vědomí lze považovat spánek.

Vědomí je charakterizováno dvěma složkami…

  1. bdělostí (vigilita) -> kvantitativní hledisko (míra schopnosti odpovídat, uvědomovat si)
  2. jasností (lucidita) -> kvalitativní hledisko (zmatenost, dezorientace)

Poruchy vědomí třídíme dle charakteru právě na poruchy kvalitativní a kvantitativní.

Kvantitativní poruchy

Jedná se o poruchy schopnosti odpovídat a vnímat podněty. Dělit je můžeme dle času na dlouhodobé a krátkodobé nebo, více používané dělení dle hloubky.

somnolence – lehká porucha vědomí charakterizovaná zvýšenou ospalostí, pacient po probuzení schopen komunikace

sopor – středně těžká porucha, zachována odpověď na bolestivý podnět

kóma – těžká porucha, vyhasínají i základní reflexy

synkopa – jedná se o krátkodobý stav poruchy vědomí

Kvalitativní poruchy

Jedná se o poruchy spojené s jasností vědomí. Kvalitou jakou je jedinec schopen na podněty odpovídat. Tyto poruchy charakterizuje zmatenost a dezorientace.

Kvalitativní poruchy dělíme na dvě hlavní skupiny. Obluzené vědomí a mrákotné stavy.

obluzené vědomí

– zmatenost (amence) -> porušené vnímání okolí, zmatenost, iluze, halucinace, poruchy myšlení lze shrnou jako desintegrovaný obsah psychyky

– delirium -> dezorientace, agitovanost, může doprovázet i porucha kvalitativní, rozhozený cirkadiánní rytmus, dlouhodobé poškození koncentrace a paměti

mrákotné stavy (obnubilance) -> velmi podobné jako delirium, základním rozdílem je ale etiologie a nástup poruchy. Delirium nastupuje déle, mrákotné stavy jsou akutní záležitostí. Vědomí se u mrákotných stavů náhle navrací.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s