Topické diagnostika poruchy vědomí

Podle projevů poruchy vědomí lze orientačně diagnostikovat v které etáži došlo k poškození. Hodnotíme postavení bulbů, oční pohyby, reakci zornic, kmenové reflexy a dechovou činnost.

snimek-obrazovky-2016-11-22-v-21-14-17

Okulo- cefalický relfex je popisován, pokud u pacienta, který je v bezvědomí, šetrně otáčíme hlavou a jeho oči stále fixují bod před sebou. Dalo by se tedy říci, že se oči pohybují proti směru otáčení hlavou. Tento reflex nám ukazuje, že není zasažen kmen a léze bude nejspíše v diencefalu nebo kortexu.

Hippus je charakterizován rychlou, rytmickou změnou zorniček.

https://www.youtube.com/watch?v=Yiaj8QoYjlc

Cilio- spinální reflex je popisován jako silný stisk kůže v nadklíčku s ipsilaterálním rozšířením zornice.

Posthyperventilační apnoe má typicky epizodu několika hlubokých vdechů, které následuje apnoická pauza. Opět svědčí pro lézi v diencefalu.

Cheyne- Stokesovo dýchání poznáme podle měnící se hloubky vdechů.

Nasopalpebrální reflex se projeví jako mrknutí při poklepu kladívkem na kořen nosu.

Vestibulo- okulární reflex popisujeme jako pohyb obou očí směrem ke stimulovanému uchu. Ucho stimulujeme proplachem studenou vodou.

Maseterový reflex odpovídá přivření čelisti při poklepu přes prst na bradu vyšetřovaného. Hodnotíme funkci n. trigeminus.

Korneální reflex se vybavuje dotykem rohovky při horní hranici limbu. Odpovědí je mrknutí.

Okulo- kardiální reflex popisujeme jako bradykardii výbavnou při vyvinutí tlaku na bulbus.

Ataktické dýchání (Biotovo) je charakteristické náhodným střídáním mělkých a hlubokých dechů.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s