Propedeutika

Anamnéza

Věnčité tepny

Vyšetření acidobazické rovnováhy

Základní neurologické vyšetření

Advertisements